СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ (QMS) ISO 9001:2008

Политика за управување со квалитет

 

Услугите од нашата програма секогаш и потполно ги исполнуваат барањата на нашите клиенти, согласно важечките стандарди и прописи.
Како клиентски-ориентирана компанија, нашите стремежи се насочени кон постојано подобрување на квалитетот на нашето деловно работење, со зголемена ефикасност во примена на процесите во компанијата преку:


 

СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ISO 50001:2008

Политика за управување со енергија

 

Согласно стратегијата за развој на компанијата, раководството усвои акт за Енергетска Политика согласно стандардот ИСО 50001:2011 со што ја подобрува работна ефикасност и практиките за одржување на енергетската ефикасност.
Преку имплементација на оваа политика, нашата компанија се грижи  прави позитивен придонес кон намалување и редуцирање на енергетските ресурси и ублажување на негативните ефекти во рамки на светот од употреба на енергија, како што е глобалното затоплување.


 

CE ОЗНАКА

 

Согласно европските регулативи, нашата компанија и производи поседуваат CE ознака која потврдува дека нашите производите ги исполнуваат здравствените, безбедносните и еколошките барања на Европската Унија, со кои се осигурува безбедноста на потрошувачите.

 

Teл: +389 072 212 852 E-mail: contact@uniformi.mk

COPYPRIGHT © UNIFORM 2015. ALL RIGHTS RESERVED.