Инфраструктура

Нашата инфраструктура игра важна улога во исполнување на барањата и стандардите на оваа индустрија Компанијата одржува строги стандарди и континуирано вложува напори во зголемување на продуктивноста преку воведување на најсовремени машини, модерни производствени методи и техники.

Вработени

Нашите долгогодишни успешни приказни се остварени благодарение на нашите високо професионални вработени, кои се квалификувани и компетентни за извршување на најсложените операции во текстилното конфекционирање.

Квалитет

Нашите беспрекорно изработени уникатни креации од висококвалитетни ткаенини, како и долгогодишно искуство, се основата за беспрекорниот квалитет кој им го нудиме на нашите клиенти. Како компанија која успешно работи во областа на текстилната индустрија изминатите 25 години, ние сме секогаш во чекор со индустриските норми. Компанијата имплементира сосема нова модернизирана координација и контрола на системот за проверка на конечниот производ, пред фазата на дистрибуција до клиентите.
Нашата основна цел е да ги понудиме најдобрите трендови во текстилната индустрија, опремени со најнова технологија, знаење и модернизирани производствени процеси. Оттука, производство и процесот на производство внимателно се следат преку трократна проверка на сите интегрирани фази во овие процеси, со цел да се избегне дури и најмала грешка. 
Нашата инфраструктура игра важна улога во исполнување на барањата и стандардите на оваа индустрија Компанијата одржува строги стандарди и континуирано вложува напори во зголемување на продуктивноста преку воведување на најсовремени машини, модерни производствени методи и техники.

Услуги

Нашата компанија е ориентирана кон клиентите и нивните потреби.
Имајќи ја ваквата ориентација како двигател на развојот, компанијата настојува да се придржува кон индивидуалните бизнис потребите на нашите клиенти, на кои им нудиме прилагодени и уникатни решенија согласно нивните барарање.

 

Teл: +389 072 212 852 E-mail: contact@uniformi.mk

COPYPRIGHT © UNIFORM 2015. ALL RIGHTS RESERVED.